Dr n. wet. Stanisław Dzimira ukończył studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu w 1997 roku. W latach 1995-96 był studentem Uniwersytetu Ludwiga Maxymiliana w Monachium, tamtejszego Wydziału Medycyny Weterynaryjnej. Po ukończeniu studiów został pracownikiem macierzystego Wydziału na początku jako asystent, a później jako adiunkt w Katedrze Patologii. Jest autorem licznych artykułów w fachowej prasie weterynaryjnej i wykładowcą na kursach specjalizacyjnych i szkoleniach dla lekarzy weterynarii. Aktywnie działa w strukturach samorządu zawodowego lekarzy weterynarii, najpierw jako zastępca rzecznika odpowiedzialności zawodowej, obecnie jako sędzia sądu lekarsko weterynaryjnego. Wolne chwile spędza aktywnie z trójką dzieci, jeżdżąc na rowerze lub czytając książki.

Lek. wet. Ewa Michalska po ukończeniu studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2011 roku odbyła sześciomiesięczny staż w w Katedrze Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich macierzystej Uczelni pod opieką prof. Wojciecha Niżańskiego. Zdobyła tam duże doświadczenie w dziedzinie rozrodu psów i kotów. W czasie trwania studiów w ramach praktyk klinicznych zdobywała doświadczenie zarówno w Polsce, jak i za granicą, odbywając m. in. trzymiesięczne praktyki w anglojęzycznej klinice dla małych zwierząt w Murcii, w Hiszpanii . Cały czas stara się zwiększać i uaktualniać swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną uczestnicząc w różnych konferencjach, kursach i sympozjach w kraju i za granicą. Interesuje ją też praca badawcza, czego efektem jest m. in. artykuł w Magazynie Weterynaryjnym pt. „ Wady wrodzone u szczeniąt” (6, 2012).